Cơm gà Rán UV Chicken

49,000 39,000

Cơm gà Rán UV Chicken sẽ làm bạn dùng mãi khó quên vị gà giòn rụm tan khi cắn miếng đầu tiên. Tất cả nguyên liệu gà từ fUV đều nhập từ nhà cung cấp chất lượng. Tất cả vì sức khỏe của bạn.

Danh mục:

Mô tả