UV Chicken Không ăn gì thì ăn gà.

Địa chỉ

254 Âu Cơ, Quận Tân Bình

Email

Thắc mắc : [email protected]

Đặt hàng : [email protected]

Số điện thoại

Chăm sóc khách hàng : 0948996877

Hỗ trợ : 0948996877

Mọi thắc mắc mọi người gửi vào hòm thư góp ý .